SCHOORSTEENVENTILATOREN EN ROOKGASVENTILATOREN

Wanneer er onvoldoende trek in uw schoorsteenkanaal is slaat de rook, maar ook de rookgassen terug uw woonkamer in. Dit probleem doet zich voor wanneer het schoorsteenkanaal te klein is voor het vermogen van uw (open)haard of kachel. Dit probleem komt ook in veel mechanisch geventileerde woningen voor.

Een rookgasventilator zorgt ervoor dat in het schoorsteenkanaal een geforceerde trek ontstaat. De rookgasventilator is te leveren in verschillende uitvoeringen, zowel met een horizontale uitblaasrichting als met een verticale uitblaasrichting. Er hoeft dus geen lang schoorsteenkanaal of hoge schoorsteen te worden gebouwd. Voor bijna elke openhaard of kachel is er een oplossing voorhanden. De rookgasventilator is te bedienen vanuit de woonkamer d.m.v. een bedieningskastje of door gebruik van een afstandbediening. Wanneer het uit visueel oogpunt niet mooi is dat de rookgasventilator zichtbaar is, dan kan over de rookgasventilator een overzetschoorsteenkap worden geplaatst.

Afspraak maken?